Skeiv på iOS og Android
SKEIV.NO ANBEFALER
hegeslillerom.home.blog/
doendsjo.blogspot.com
din-lokale-nettbutikk.myshopify.com
Skriv en hilsen til alle på Skeiv.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Politikk og samfunn >> Debatt


Åpne profilen til ajs

Følelser og sex

Det norske Forbundet av 1948 (DnF-48) var en organisasjon som kjempet for Menneskerettigheter for homofile, og dermed for liberalisering av omgivelsenes syn på homofile følelser. Innen DnF-48 ble det politisk uenighet, og en fraksjon startet orgnaisasjonen Homofil Bevegelse (HB) i løpet av 1980-årene. Disse to fraksjoner fusjonerte senere til den nåværende Landsforeningen for Lesbiske og Homofile (LLH) som nå heter FRI.
 
Homofile følelser og seksualitet synes fortsatt å være tabubelagt. Faktisk sliter homofile med følelsene. Man sliter med egne holdninger i tråd med omgivelsene. Sine egne fordommer mot homofili kan være nådeløst skapt av omgivelsene, og trenger å bearbeides. Folk som faktisk har opplevd forelskelse og kjærlighet – og det har mange både heterofile og homofile – har preferanser i livet. Erfaringene kan gi pekepinn på det som var godt og det som var dårlig.
               
Man bør ikke kun avfeie seksuelle opplevelser ved å si at de er syndige, og derfor vonde og dårlige. Det går an å bearbeide følelseslivet til noe bra. Følelser kan bli frynsete og slitne, og fordomsfri holdning, kan gi homofile sine naturlige homofølelser. Følelsesmessige problemer ligger i situasjonen. Det verste man kan gjøre er å fortrenge sine egentlige følelser fordi man er redd for omgivelsene. Det bør være rom for følelser. 
Ingen har besvart dette innlegget!