Skeiv på iOS og Android
SKEIV.NO ANBEFALER
hegeslillerom.home.blog/
doendsjo.blogspot.com
din-lokale-nettbutikk.myshopify.com
Skriv en hilsen til alle på Skeiv.no
Skriv i megafonen
Skriv i megafonen

Forum >> Politikk og samfunn >> Debatt


Åpne profilen til 0123456789ABCDEF

Internett og meningsutveksling

Internett tillater enkeltpersoner og små grupper å samles og bli hørt lettere. Flere debatter pågår om hvordan meningsutvekslingen skal være i internettalderen. Flere uttrykker bekymring mht utviklingen av ekkokamre, over/under-sensur og ekstremisme.

Har dere syn eller ideer om hvordan et nettsted (stort som Facebook, eller lite som et nettforum) skal være for gi en 'god meningsutveksling'? 

Hva kjennetegner egentlig god meningsutveksling?
Åpne profilen til Bi50
Det som kjennetegner en GOD meningsutveksling, er fravær av "cognitive dissonance". For eksempel; det er håpløst å ha en meningsutveksling om menneskeskapte klimaendringer (uansett om premisset for meningsutvekslingen er basert på fakta), med noen som ikke er i stand til å forstå at en klimaendring som har negative konsekvenser for folk i et geografisk område, nødvendigvis vil hapositive konsekvenser for folk i andre deler av verden. Eller hva med venstreradikale som påstår at de hater konservative mennesker og ideologi - men samtidig er FOR at en av de mest verdikonservative ideologiene i den moderne verden; islam skal få større innflytelse i liberale demokratier? Men siden "cognotive dissonance" er her for å bli - og NPC'er liker å gå etter spilleren når de bommer på ballen, er anonymitet på internett en absolutt forutsetning for ærlige meningsutvekslinger.